Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
index F 2085456977

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υλικών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ν.Αιγαίου(Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα ενόςλεπτών (61.787,71€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % και αφορά στην προμήθεια υλικών Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στη διακήρυξη.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας