Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomio artas 1000 watermark F2018068859

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας υγρού οξυγόνου και ενοικίαση δεξαμενής

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014, Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης για Υγρό Οξυγόνο : 96.751,80 € συμπ. του Φ.Π.Α, για Ενοικίαση Δεξαμενής 3.690,00 € συμπερ. ΦΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.441,80 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Τα παιδιά της Άρτας χαρίζουν παιχνίδια σε συνομηλίκους τους
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας