Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
cleaners F912463272

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθεια απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 29-10-15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την Προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ. Ν. Άρτας :

 

1. Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων σε αραιή μορφή.Με τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15% Αιθυλένιο –Σιαμινοτετραοξυκό τετρανάτριο κάτω του 5% φωσφορικές ενώσεις. Περιέχει υδροξύδιο του νάτριου.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 30-10-15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Previous Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας