Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POPL F 337551052

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ :Διαγωνισμός προµήθεια ∆ύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας (ΦΑΠ), Ωφέλιµου Φορτίου ∆έκα (10) Τόνων

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 
 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια ∆ύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας (ΦΑΠ), Ωφέλιµου Φορτίου ∆έκα (10) Τόνων, Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους ∆ιακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), Απαλλασσοµένου ΦΠΑ και Κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός προμήθεια Επίπλων, Ηλεκτρικών συσκευών, συκευών κουζίνας και λευκών ειδών κ Προμήθεια Επίπλων γραφείου, Γραφικής ύλης και Ειδών πληροφορικής/ μηχανογράφησης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας