Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katharismos F271890493

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Ανοιχτό και ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, όπως αυτό περιγράφονται παρακάτω, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ως V της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών: α) Χαρ. Τρικούπη 182, β) Ιπποκράτους 196 -198, γ) Φαναριωτών 9, δ) Λεωφ. Αλεξάνδρας 19, ε) Ι. Βαρβάκη 12, στ) Μουστοξύδη 7, ζ) Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, η) Βατάτζη 37 στην Αθήνα,θ) Παν. Τσαλδάρη 15 στην Καλλιθέα και ι) Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στοΠαπάγου,για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μέχρι και 31-12-2020.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας