Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeiozaknthou F 333213783

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια 1) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN 2) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887) Ετήσια συντήρηση

Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και

Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30.

Προϋπολ. δαπάνης 2.180,00 € προ ΦΠΑ ή 2.703,20 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου του 2017 και ώρα 12:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:

-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ

-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.

-στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.zante-hospital.gr

Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) :Διαγωνισμός για την φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ 3
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας