Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
secyrity F1338452909

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) :Διαγωνισμός για την φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ 3

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ 3 και η προστασία των εργαζομένων σε αυτές, επί 24ώρου βάσεως, από εξειδικευμένη αδειούχο εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ν. 2518/1997).ΚωδικόςCPV: 797130000-5.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Α΄ Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

 Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ )- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.g ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής

Σχετικά Αρχεία:

Previous       Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης             
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας