Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
G F 2059032512.N.PEIRAIASNIKAIAS

Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 2/2017),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ενός (1) ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (CPV33196000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 15-06-2017ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Η διακήρυξη Νο 02/2017 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας