Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
servisypologiston F544872249

Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 3/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 22 τεμ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(CPV302360002),συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Η διακήρυξη Νο 03/2017βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια

http://et.diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραία “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας