Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
fak230115 F455523693

Γ.Ν.Άρτας:Διαγωνισμός προμήθειας υγειονομικού υλικού

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 6-4-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση ) του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας

1. Ιατρικές μπλούζες μη αποστειρωμένες αδιαφανής ,να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα και να είναι αδιάβροχες μ.χ για την προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου -Ενδοσκοπικού Ιατρείου κατά τις ενδοσκοπήσεις Νο (l). ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

2. Ενδοτραχειακούς με caff Νο2

(Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF. Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα. ). ΔΕΙΓΜΑ.

3. Σπειροειδής σωλήνας για τα αναπνευστικά μηχανήματα μήκους 160cm και εσωτερική διάμετρο 2 cm πολλαπλών χρήσεων.

4. Σάκος παρεντερικής χορήγησης υγρών χωρητικότητας 3000 ML.

5. Λαρυγγοσκόπιο bullard για δύσκολη διασωλήνωση με ειδική διαμορφωμένη λάμα για δύσκολο αεραγωγό διασωλήνωσης Να είναι εφοδιασμένο με ψυχρό φωτισμό , να διαθέτει κάμερα ώστε να προβάλλει την εικόνα του ανωτέρου αεραγωγού σε ξεχωριστή οθόνη

6. Αντικειμενοφόρες πλάκες με εσμυρισμένο άκρο ,όχι θετικά φορτισμένες , με αντικολλητικά επίστρωση και διαστάσεις 25χ50 πιστοποιημένα. Δείγμα.

7. Οξικό οξύ 3% ή 5% των 5 λίτρων

8. Καπέλα ολικής κάλυψης hoods από υλικό non –woven με ορατή διάτρηση.

9..Βελόνες fistula αιμοκάθαρσης Νο 16 (αρτηριακές, φλεβικές ).

10.Προσωρινή καθετήρων αιμοκάθαρσης διπλού αυλού Α) Μήκος 15cm με ευθέα άκρα Β) Μήκος 15cm με κεκαμένα άκρα Γ) Μήκος 20 cm με ευθέα άκρα Δ) Μήκος 20 cm με κεκαμένα άκρα Οι καθετήρες να είναι από πολυουρεθάνη ο διαστολέας να είναι 10-12 fr η εξωτερική διάμετρος μεγαλύτερη από 11 fr η διάταξη των αυλών να είναι side-by side.

11. Διηθητικό χαρτί 40χ40 cm

12. Αντικειμενοφόρες πλάκες πλυμένες ,απολιπασμένες με εσμυρισμένο το ένα άκρο

13.Φίλτρα λευκαφαίρεσης ανά την κλίνη .

14.Διαθερμίες για χειρουργική χρήση μιας χρήσεως (μπαταρία).

15.Σωληνάρια ταχείας καθίζησης για vasmatic 20 (κλειστού τύπου ).

16.Συσκευές αντλίας έγχυσης φαρμάκων συμβατές με αντλία Agilia fressenius κωδ.VL-ST10 .

17. Σεντόνι ρολό εξεταστικό 50χ50 περίπου.

18. Ηλεκτρόδια προκάρδια ενηλίκων μ.χ.

19.Εκριζωτές κιρσών 100cm.

20. Φίλτρα για πλύσιμο ερυθρών εργαστηριακών και λευκαφαίρεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ Σ.Ε Τα φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτηση λευκών κατά 99,999% από μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων. Να συγκροτούνται από: 

Φίλτρα κατακράτησης λευκών 4ης γενιάς 

Δύο ενσωματωμένους ασκούς μεταφοράς 600ml κατασκευασμένους από PVC πλαστικοποιητή , ο ένας για την συλλογή του διηθήματος και ο δεύτερος σαν ασκός αποβλήτων. 

Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων (MESH 190μ) 

Δύο κλώνους διάτρησης 

Τέσσερις διακόπτες ροής 

Γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του ισότονου διαλύματος για πλύση των λευκαφαιρεμένων ερυθρών

Όλη η διαδικασία κατακράτησης των λευκών αιμοσφαρίων να ολοκληρώνεται σε κλειστών κύκλωμα. Το σύστημα να διαθέτει γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια μεταφορά του ισότονου διαλύματος για την πλύση των ερυθροκυττάρων. Μετά την εισαγωγή του ισότονου διαλύματος στα ήδη λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά , να εφαρμόζεται φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο διάλυμα για αποβολή να περνάει μέσω της βαλβίδας και του σωληνίσκου που συνδέει τους υπερκείμενους του φίλτρου ασκούς , στο ασκό αποβλήτων. Ο ασκός αποβλήτων να αποκόπτεται από το σύστημα. Η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων στο φίλτρο να είναι ελάχιστη 4% Στο προφίλτρο να γίνεται η μηχανική κατακράτηση των μικροπηγμάτων και οποιωνδήποτε μικροσυναθροίσεων. Στο κυρίως φίλτρο να επιτελείται η κατακράτηση των λευκοκυττάρων σε ποσοστό 99,999 % καθώς και των αιμοπεταλίων σε ποσοστό 98% μέσω της συγκόλλησης αυτών στις ίνες του φίλτρου. Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων , ανεξάρτητα από τον προ της διήθησης υφιστάμενο αριθμό , να μην είναι μεγαλύτερος από 2 Χ 105 λευκά αιμοσφαίρια. Το ελάχιστο ζητούμενο επίπεδο επίδοσης του φίλτρου είναι άνω του 4ου λογάριθμου κατακράτησης στις δυσχερέστερες συνθήκες , το οποίο σε καμία μέτρηση δεν πρέπει να κατέρχεται. Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής , χωρίς να απαιτεί εξειδίκευση του χρήστη. Να μην παρουσιάζει δυσκολίες στους χειρισμούς. Να μην χρειάζεται αναστροφή του φίλτρου κατά την προετοιμασία , ενώ η διάρκεια του φιλτραρίσματος να μην υπερβαίνει τα 15’ . Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι ουδέτερο ώστε να αποκλείεται η ύπαρξη ελευθέρων μορίων σε αυτό. Κάθε παρτίδα φίλτρων να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο να φαίνεται ότι η παρτίδα υποβλήθηκε σε μικροβιολογική , βιολογική και φυσικοχημική εξέταση. Όλα τα φίλτρα να φέρουν σήμα CE . Επίσης , το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και να πληροί διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με το GMP ( Good Manufacting Practice) δηλαδή με την πρακτική καλής κατασκευής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 7-4-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Previous Γ.Ν.Άρτας:Διαγωνισμός προμήθειας είδη καθαριότητας και είδη εστίασης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας