Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
GEN F 67850182

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ)

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ),

Προϋπολογιζόμενου Κόστους Διακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10 Μαρτίου 2017ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 6 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 23:59.

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 3 Φεβρουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 30621, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

 

Χολαργός, 31 Ιανουαρίου 2017

 

Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης ΠΝ

Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ”Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ”: Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας