Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
cetering1 F533888466

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ”Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ”: Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) διακοσίων εξήντα (260) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα είκοσι ημερών (20) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εξι (€ 24.596,00), εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης, σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4368/16 και των άρθρων 32 και 107 του Ν.4412/16.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ποσού 4,73€ εκτός ΦΠΑ.
 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου: Ο κλάδος υπηρεσιών σίτισης & εστίασης του Ηνωμένου Βασιλείου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας