Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
STRATOSXIRAS F 756443383

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια των εφοδίων των κλιμάκων Ι του ΓΚΤΕΔ

 

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ι ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ Β” στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή θα εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης,για την ανάδειξη προμηθευτή/ών σχετικά με την προμήθεια εφοδίων των κλιμάκων Ι του ΓΚΤΕΔ, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων (ανεξαρτήτου δυνάμεως) Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας και Αργολίδας.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα έξι (37) ημερών, από 25 Σεπ 2017, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2017- 132256. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, θα δημοσιευθεί την 29 Σεπ 17 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ : Διαγωνισμός για την μίσθωση και εκμετάλλευση του Κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ στο Μαρούσι.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας