Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aspaite F 1637644530

Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ : Διαγωνισμός για την μίσθωση και εκμετάλλευση του Κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ στο Μαρούσι.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.29/31.08.2017 ( Θέμα 1.5) (ΑΔΑ:6ΨΚΜ46Ψ8ΧΙ-ΗΣΦ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι ( 20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ) και στον Τύπο.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του διαγωνισμού (κυλικεία, χώροι εστίασης, καφετέριες, catering, κ.λ.π.) τουλάχιστον για δύο έτη πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας