Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ELEFTHEROTOEFPSYCHON F945729324

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ Β” στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων (μέσω ΕΚΕΜΣ) των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδας (πλην σφολιατοειδών), Κορινθίαςκαι Ευβοίας.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 15 Δεκεμβρίου 2015 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2015 – 162267.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα εφτά (57) ημερών, από την 15 Δεκ 2015, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2015 – 162267. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, θα δημοσιευθεί την 18 Δεκ 15 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφών στρατιωτικών σκύλων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Στρατού Ξηράς
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας