Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ELEFTHEROTOEFPSYCHON F 1286899100

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφών στρατιωτικών σκύλων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Στρατού Ξηράς

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ Β” στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια τροφών στρατιωτικών σκύλων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Στρατού Ξηράς. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίση- μη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 16 Δεκεμβρίου 2015 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2015 – 167296

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατ- φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία εξήντα τριών (63) ημερών, από την 16 Δεκ 2015, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2015 –167296. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο θα δημοσιευθεί την 18 Δεκ 15, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας