Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos artaion F 1603981815

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό  για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων» (cpv 35113400-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού 40.536,55 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 25-12-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ. Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διαδικασίες εισαγωγής φυτών και προϊόντων φυτών στη Μεγάλη Βρετανία και το Η.Β. από 1/1/2021
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας