Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Περίληψη προμήθειας υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα υλικά του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 14210000-6.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 157914) μέχρι την 07-04-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ

Δείτε την περίληψη του διαγωνισμού εδώ

Previous ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας