Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
panep F238719072 F2017124258.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Διαγωνισμό με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 157503) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 338.503,10€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 368.806,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.                                        Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-05-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..                                                                                                                                                                                                                   Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-05-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Δείτε την περίληψη του διαγωνισμού εδώ

Previous 8η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII Μ/Π ΗΠΕΙΡΟΥ» :Διαγωνισμός «Νωπών Κρεάτων και παρασκευασμάτων αυτών»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας