Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
tee 640 F304731217

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων για το έτος 2016 (ομάδα 1, 2, και 3.1)για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 36.714,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τετάρτη 21-12-2016 και ώρα 10:00 π.μ.έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμουwww.arta.gr.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
Previous ΣΕΒ: Η μείωση των κόκκινων δανείων καταλύτης για την ανάπτυξη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας