Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
antlia venzinis 10022342 F1237816947

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Δήμαρχος Αρταίων, διακηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την«Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων έτους 2016», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρώνκαυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα,όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα,και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επίτωντιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τα ελαιολιπαντικά συνολικού προϋπολογισμού 59.872,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%).

ΟΔιαγωνισμός θα γίνει την 02-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.(λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΠεριφερειακήΟδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων(Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου,τηλ. 2681362243).Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα τουΔήμου (www.arta.gr)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων της Άρτας στις διεθνείς αγορές – Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στο Επιμελητήριο Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας