Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ELLINIKIASTYNOMIA F 770996317

Διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης Δ/νση Αστυνομίας Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Η Αστυνομική Διεύθυνση Αρτας έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου» και την υπ’αριθμ. 8045/22/7185 από 31.01.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης προς κάλυψη τρέχουσων αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, μέσα στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00f), με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λίτρου, από το ελεύθερο εμπόριο.

2.    Η προσφορά δεν θα αναφέρει τιμή ανά λίτρο αλλά ποσοστό έκπτωση;; επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης,των πρατηρίων που ευρίσκονται στην πόλη της Αρτας και η οποία θα μας γνιοστοποιηθεί από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

3.    Με την κατάθεση της προσφοράς, η οποία θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομισθεί απαραίτητα φορολογική ενημερότητα η οποία να αναγράφει για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και ασφαλιστική ενημερότητα.

4.    1 Ιαρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σας μέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2015 και ιόρα 10:00 στο γραφείο την Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού της Διευθύνσεως μας.

5.    Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Διαχείριση Υλικού – Χρηματικού της Διευθύνσεως μας μετά την έκδοση Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής.

6.        Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνσης μας στο γραφείο την Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού, τηλ. 28610.80131. 26810.80133 κατά τις εργάσιμες ημέρες καψαπύ ώρες 09:00 έως 14:00 .-

Previous Νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων με δημιουργία κρατικού φορέα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας