Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
periferia F1665420331

Διαγωνισμός καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2015, στο Νομό Άρτας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία στην καταπολέμηση κουνουπιών που να διαθέτουν, το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό, να μας καταθέσουν τις προσφορές τους για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών για το έτος 2015, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα στις περιοχές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 της Π.Ε. Άρτας Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 0899 και εκδόθηκε η αριθ. Α/Α 864/1188/17-03-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΩΨΗΥ7Λ9-7ΔΕ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 161 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν. Άρτας . Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Η τελική προθεσμία για τις βεβαιώσεις αποδοχών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας