Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
mousikosxoleio F21592

Διαγωνισμός για την Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Άρτας 2013-2013

 ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ                                              ΑΡΤΑ  1-8-2013Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ.13739Αρθμ.Απόφασης: 267   /2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ με την αριθμ.  267 /1-8-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , προκηρύσσει στις 12-9-2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα 10:00 π.μ  ΕΩΣ 11.00 στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ (Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου ) ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά μερίδα γεύματος,  για την προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος , για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άρτας κατά το σχολικό έτος 2013-2014  συνολικού  προϋπολογισμού ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  (90.671,20€) συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.13%  για το σχολικό  έτος 2013-2014.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου  Αρταίων . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων .
(ταχ. δ/νση: Περιφερειακή Οδός  και Αυξεντίου Τ.Κ. 47100 τηλ. 26813-62284, fax: 26810-76789).
Περιληπτική διακήρυξης θα δημοσιευτεί  στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου .Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                                     Άρτα 1-8-2013

                                                                         

                                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    

                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΘ  ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Μετάθεση Διακύρηξης Διαγωνισμού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας