Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
psomi F 630580954

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ.]: Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων κατηγορίας 1./ Τ70% και 2./ Π55%

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών – στον Κορυδαλλό – (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.

 Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 24-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων:

 Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 284.247,80 € ( χωρίς τον Φ.Π.Α.13%)

 Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 52.035,40 € ( χωρίς τον Φ.Π.Α.13%)

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 1ο Συνέδριο Τουριστικής Ανάπτυξης Άρτας  21-22 Οκτωβρίου 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας