Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
scholika eidi vivlia oikonomika F 951974506

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού,γραφικής ύλης ,και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών

Ανοικτό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίµων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισµού. ενενήντα χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (90.150,41 €), προ Φ.Π.Α. ή εκατό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (110.885,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24, Ε.Φ.071 – Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ) 1111 ], οικονοµικού έτους 2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός συντήρησης ανελκυστήρων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας