Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
APOKENTROMENIKTIRIO F 2015420362

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ.Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμήθειας υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού

Ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τη διάρθρωση ενός Συστήματος Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια του Έργου: OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών €126.914,29 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Τει Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας