Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
samsung printer ora F 572637462

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων , Εκτυπωτών και Σαρωτών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117  του Ν.4412/2016 για την Ανάδειξη προμηθευτή, Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων, Εκτυπωτών και Σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –  ∆υτικής Μακεδονίας Συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (74.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (59.838,71 €), προ Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας (Κωδικός Αριθμός Εξόδου 1713 τουΕ.Φ. 993-24/071).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διευκρινήσεις ως προς το διαγωνισμό με αριθμ. διακ. 8/2017

Σχετικά Αρχεία:

Previous Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας