Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
APOKENTOMENI DIOIKISI F1793526229

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016  για την ανάδειξη προμηθευτή, επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (29.980,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (24.177,42€), προ Φ.Π.Α.,

Τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας (Κωδικός Αριθμός Εξόδου 1711 του Ε.Φ. 993-24/071).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας