Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
petrelaio thermansis1 F1008744971

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων με σύντμηση της προθεσμίας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ανοικτό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100-4)], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 323.541,51 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (289.837,40 €), χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (356.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Previous Το σχέδιο για την αυτόματη καταβολή ΦΠΑ στην εφορία
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας