Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 1632274295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΡΤΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«SMENSWICT» του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας  στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 4.264,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).

Το Επιμελητήριο Άρταςσυμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» καιακρωνύμιο   «SMENSWICT» (MIS: 5042945). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας – IPAII) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ/ΣΑΕΠ-518/6) με κωδικό 2019ΕΠ51860003».

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας», από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (CPV: 71314300-5). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2021 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου SMENSWICTκαι συγκεκριμένα το:

  • Πακέτο Εργασίας  3, Παραδοτέο 3.1.3 Εγκατάσταση Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Αντικατάσταση κουφωμάτων, Ψυχρά υλικά, Αστικό πράσινο  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβαης ανέρχεται έως του ποσού των 4.264,48€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Πληροφορίες: Κα Αναγνωστοπούλου Αριστέα 26810 28728, epimelitirio@e-artas.gr

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ με τίτλο «ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E- PARKSτου Προγράμματος InterregV-AGreece – Italy (GR-IT) 2014-2020
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας