Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
87779696 101778398101694 17714970569474048 n F 918991517

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ με τίτλο «ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E- PARKSτου Προγράμματος InterregV-AGreece – Italy (GR-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από την ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός» στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Παρασκευή 19-11-2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).

ΤοΕπιμελητήριοΆρταςσυμμετέχειωςεταίροςστοέργομετίτλο «Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas»  (MIS: 5003237) καιακρωνύμιο  «E-Parks», τοοποίοεγκρίθηκεστη 1ηπρόσκλησητουΠρογράμματος Interreg V-A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, υπότονΆξοναΠροτεραιότητας 2″Integrated Environmental Management” καιτονΕιδικόΣτόχο S02.1 – “Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area”.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από την ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός», από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού εκδηλώσεων (CPV: 79415200-8). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2021 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου E-Parks και συγκεκριμένα το:

  • ΠακέτοΕργασίας  5, Παραδοτέο 5.5.2. Study days ‘Benefits integration certifications and sustainable tourism’ (for interviews, questionnaires, data collection etc)

Πληροφορίες: Κα Αναγνωστοπούλου Αριστέα, τηλ. 26810 28728, epimelitirio@e-artas.gr

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021:Έκτακτα μέτρα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας