Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
catering3 F 490668177

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή «Σίτισης Ιατρών»

Προκηρύσσει Α ́ Επαναληπτικό

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16.11.2017 και ώρα 09:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 02.01.2018 και ώρα 17:00μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 05.01.2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:09.01.2018 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας