Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeia F1479480482

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: B’Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα 27G μη αποσπώμενη»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4ηΥγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.51459/22-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΟΛΟΡ1Ο-23Ξ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια έρευνας αγοράς , η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την-2018 , για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα 27G μη αποσπώμενη», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης,σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 2.988,4€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα(1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.26/2018έρευνα αγοράς της υπηρεσίας μας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης α/α

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ BINΥΛΙΟΥ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας