Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
igeia F 349060248

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμοί για τις προμήθειες φαρμακευτικού Υλικού

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

 Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Νοε 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης). 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 116/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 115/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 114/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 113/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 112/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 111/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 110/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 109/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 108/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 85/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 90/2017

 

 

Previous 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας