Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
servis2 F 1523191553

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας των Π.Ε.Δ.Υ. – Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 249.000,00 € με Φ.Π.Α.,με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερής παράτασης ποσού 62.250,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά οι ζητούμενες ποσότητες κάθε είδους και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται παρακάτω και στο Παράρτημα Β ́ της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, έπειτα από δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και της Δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας  της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γρ. ΟΕΥ Σκοπίων: Διοργάνωση γευσιγνωσίας ελληνικού οίνου (Σκόπια, 14 Δεκεμβρίου 2017) – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 20 Νοεμβρίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας