Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
665492 F776397682

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»: Διαγωνισμός για Προµήθεια Εφοδίων – Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης ∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡ∆Ο«ΖΩΓΑ»)

Σας γνωρίζουµε ότι η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) έως (ζ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δοµής φιλοξενίας προσφύγων/ µεταναστών του Κυψελοχωρίου Λάρισας (Στρδο «Υπλγου ΖΩΓΑ» – ΤΟΣΚΕ∆Π Κυψελοχωρίου), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισµού της κείµενης νοµοθεσίας.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ι- αγωνισµού – ∆ιαπραγµάτευσης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ EU-OHQ, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρτηµάτων «Α» και«Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).

Η σύµβαση θα συναφθεί σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρ- τήµατος «Γ», µετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:Διαγωνισμός Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο -μετά το πέρας της έκθεσης -του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας