Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγή από την Ελλάδα βάσεων φωτοβολταϊκών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τρακτέρ, εργαλείων σπόρων, ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, συστημάτων άρδευσης στο πλαίσιο της Έκθεσης γεωργίας, ιχθυρών και γεωργικών μηχανημάτων SIAMAP.

To Γραφείο Οικονομικών υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα  ενημερώνει για το “Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγή από την Ελλάδα βάσεων (supports) φωτοβολταϊκών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τρακτέρ, εργαλείων σπόρων, ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, συστημάτων άρδευσης (goutte à goutte) στο πλαίσιο της Έκθεσης γεωργίας, ιχθυρών και γεωργικών μηχανημάτων SIAMAP”.

Συγκεκριμένα: Επισυνάπτονται, 3 αιτήματα ζήτησης εισαγωγής ελληνικών προϊόντων τα οποία προέκυψαν κατόπιν συνάντησης υπογράφουσας με τους αρμοδίους τυνησιακών εταιριών οι οποίες συμμετείχαν στην εν θέματι Έκθεση.

Στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες θέτουμε υπ’όψιν ακόλουθα:

Δασμολόγιο (υποχρεωτικά συμπίπτουν τα 6 πρώτα στοιχεία μεταξύ ευρωπαϊκού και τυνησιακού δασμολογίου, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 8): Ο ιστότοπος market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Το δασμολόγιο είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667 έχουμε όμως επισημάνει περιπτώσεις όπου η βάση δεν είναι επικαιροποιημένη.

Ιστότοπος της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας για πληροφόρηση σχετικά με τις εισαγωγές της χώρας (μορφή CIF) κατ’αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλά: http://www.ins.nat.tn επιλογή ενότητας commerce extérieur, και στη συνέχεια échange par produit (αριστερά). Ισοτιμία δηναρίου-ευρώ (διατραπεζικές συναλλαγές) ανά ημέρα: http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp.

Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενδεχόμενης συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Στους καλυπτόμενους εμπορικούς κινδύνους περιλαμβάνονται η πτώχευση ξένου αγοραστή, η υπερημερία, η αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή, η αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον οφειλέτη (και τον εγγυητή του). Στους πολιτικούς κινδύνους περιλαμβάνονται τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εμφύλιος ή διακρατικός πόλεμος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες), η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, η ακύρωση άδειας εισαγωγής και εξαγωγής, και τα μέτρα ή οι αποφάσεις της τρίτης χώρας που εμποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής-εμπορικής σύμβασης (π.χ.εθνικοποιήσεις-απαλλοτριώσεις). Επισημαίνουμε ότι κατά την εξέταση του φακέλου, προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους αιτούντες για πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 2103382311 & 310, fax. 2103624341, email. arbitrary@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία με τις τυνησιακές εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτική (συντομότερη) διαδικασία επίλυσης εμπορικών διαφορών. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης.

Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών, με ορισμένες εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) letterofcredit ή CashAgainstDocuments (http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EuropeanBankforReconstructionandDevelopment) καλύπτει το ρίσκο μη πληρωμής για συναλλαγές με τις τυνησιακές τράπεζες AmenBank και BanqueTunisoKowetienne οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να μειώνεται το κόστος της συναλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι κατάλογοι ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα βλ.ιστότοπο www.ebrd.com/tfp, κατάλογος με Τυνησιακές Τράπεζες ενότητα “issuingbanks” και κατάλογος με τις Ελληνικές Τράπεζες “confirmingbanks.”

 Προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της Τύνιδας, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες σε συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία τους και τους Τυνήσιους εισαγωγείς μπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιμένων της Goulette, της Bizerte ή ακόμα και της Sousse ή της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, bizexp@uma.gr, www.evergreen-line.com) συνδέει απ’ευθείας τον Πειραιά με το λιμάνι Bizerte (60 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και με το λιμάνι της Τύνιδας Rades.

Στην βάση στατιστικών της EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database, επιλoγή EU Trade since 1995 by HS6, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε εξαψήφιο δασμολογικό κωδικό να δουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του προϊόντος ενδιαφέροντός τους σε ευρώ και σε ποσότητες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και με τρίτες χώρες (για βοήθεια στη χρήση της βάσης τηλ. 0030 2131352315). 

Κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής αποστολής οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες έθεσαν ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες εξαγωγείς κατά τη διάρκεια των Β2Β συναντήσεων:

  • ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, Γάλλους.
  • ποια η πρότασή σας για την Τυνησία;
  • πωςηπληρωμήτωνεμπορευμάτων (π.χ. cash against documents, letter of credit, κ.τ.λ.);
  • ποιες οι τιμές και τι περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορά έως το λιμάνι;
  • ποιες πιστοποιήσεις έχει το προϊόν;
  • ποια η εμπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αντιπρόσωπο ή θα προμηθεύετε πολλές εταιρίες;
  • που εξάγετε – σημαντικές συνεργασίες;
  • τι επιπλέον προσφέρετε π.χ. εκπαίδευση, κτλ.;
  • υπάρχει συμπληρωματικότητα του προϊόντος σας με άλλα προϊόντα;

Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται μια ώρα πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους χειμερινούς μήνες. Προτείνεται η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή πρωινές ώρες. Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στα μέλη σας τα αιτήματα εισαγωγής ελληνικών προϊόντων προκειμένου οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες τυνησιακές απ’ευθείας”.

Previous Δήμος Αρταίων: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και φρέσκου γάλακτος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας