Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 1763685805

Υπουργείο Υγείας-Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: α)Διαγωνισμός για την προμήθεια« Προϊόντων Καθαριότητας». β)Διαγωνισμός για την προμήθεια«Γραφικής Ύλης»

Το Υπουργείο Υγείας-Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει:

α)Διαγωνισμός για την προμήθεια« Προϊόντων Καθαριότητας».Προϊόντα καθαρισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα τριώνχιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και έξι λεπτών (53.550,06€) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και επτά λεπτών (66.402,07€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για δύο (2) χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 1-8-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2-9-2019 και ώρα 18:00 μ.μ.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 5-9-2019 και ώρα 14:00 μ.μ

β)Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» (CPV:30192700-8-Γραφική ύλη) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής ΠεριφέρειαςΜακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.036,80€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 5.288,83€ συνολικά 27.325,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικάβάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12/9/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία τηςΥπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11/9/2019 στις 14:00 μ.μ.Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί.

Previous Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας