Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
yen 0 F1271982751

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:Διαγωνισμός προμήθειας 280 αυτόματα αναδιπλούμενων σχεδίων

Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την« Προμήθεια 280 αυτόματα αναδιπλούμενων σχεδίων», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο του προς προμήθεια είδους που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

 

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Η δράση εντάσσεται στην «Επείγουσα Συνδρομή» έτους 2015 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας με κωδικό MIS2016ΣΕ15020000 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 100%.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου:Διαγωνισμός προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας