Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
tirana1 F1327612453

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:Διαγωνισμός «Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού-εξοπλισμού »,

Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού – εξοπλισμού», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και Ζ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή ακόμα μεμονωμένα είτε για το είδος Α’ «Υγειονομικό Υλικό »του Παραρτήματος Α της παρούσης, είτε μεμονωμένα για το είδος Β’« Φαρμακευτικό Υλικό» του Παραρτήματος Α. Επιπλέον διευκρινίζεται πως ΜΟΝΟΝ για το είδος Α’ «Υγειονομικό Υλικό» του Παραρτήματος Α της παρούσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μεμονωμένα και για το κάθε επιμέρους είδους ( αφορά αποκλειστικά στα είδη με Α/Α από 01 έως και 21 του Πίνακα Υπό Προμήθεια Ειδών του Παραρτήματος Α’). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών του έτους 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας