Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aigida 1 F844883897

Υπουργείο Ναυτιλίας κ Νησιωτικής Πολιτικής:Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Τακτικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #37.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών (ναύλωσης) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #6.881.600,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως την 31-12-2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων κλιματιστικών κ μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας