Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
256px HellenicArmySeal F453740861.svg

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την εκποίησης υλικών του Στρατού Ξηράς

Διακηρύσσουμε

 

Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) (Αριθμός Διακήρυξης : 413/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίησης υλικών του Στρατού Ξηράς, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ν.Άρτας :Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας