Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
images(3) F901306217

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός προµήθεια ανταλλακτικών για πυροσβεστικά οχήµατα αερολιµένων τύπου OSHKOSH της ΥΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την προµήθεια ανταλλακτικών για πυροσβεστικά οχήµατα αερολιµένων τύπου OSHKOSH της ΥΠΑ. Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα υπογράψει σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτοµερώς οι όροι της σχετικής προµήθειας. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση 800 εκατ. ευρώ για ισχυρές ΜμΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας