Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kathariotita4 F1645383346

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για “τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) για τα έτη 2018-2019)”. Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.

 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της σχετικής υπηρεσίας. Το σχέδιο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ενημέρωση από στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τα προγράμματα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)” του ΕΠΑνΕΚ και “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας