Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
karta mixanima F1387268466

Βαριές ποινές σε όσους δεν δέχονται κάρτες

Με υψηλά χρηματικά πρόστιμα -που φτάνουν και το 1 εκατ. ευρώ-, κλείσιμο της επιχείρησης από 3 μήνες έως 1 χρόνο, ακόμα και με 6μηνη φυλάκιση κινδυνεύουν όσοι αρνούνται να δεχθούν πληρωμές με κάρτες, αν και διαθέτουν μηχανάκια POS.

Από τον περασμένο Ιούλιο -με την επιβολή των capital controls- σημειώθηκε κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες). Παράλληλα όμως υπήρξαν και πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις οι οποίες αν και ήταν εφοδιασμένες με POS δεν δέχονταν κάρτες.

Μάλιστα η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, απαντώντας στο ερώτημα αν μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να πληρώνεται αποκλειστικά με μετρητά και να αρνηθεί συναλλαγές με κάρτες, σημειώνει πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται με βαρύτατα πρόστιμα ή και φυλάκιση.

Ειδικότερα, λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, οι συναλλαγές στη χώρα μας βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς. Για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών υπάρχει πρόβλεψη στον Ποινικό Κώδικα, αλλά και με σειρά νομοθετημάτων. Συνεπώς:

Οποιος σε περίπτωση κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και που μπορούσε να την προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (άρθρο 288 Ποινικού Κώδικα-Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας).

Οι ποινές
Οποιος αρνείται να δεχτεί για πληρωμή νομίσματα που έχουν νόμιμη κυκλοφορία στο κράτος τιμωρείται με πρόστιμο (Αρθρο 452 Ποινικού Κώδικα-Αρνηση αποδοχής νομισμάτων).

Σειρά κυρώσεων προβλέπει και το άρθρο 13α του Ν. 2251/1994 και συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ότι δεν αποδέχονται πληρωμές με κάρτες:

  • Γίνεται σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας.
  • Αν δεν συμμορφωθεί επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από 3 αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται.
  • Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από 3 μήνες έως 1 έτος (σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από 3 αποφάσεις επιβολής προστίμου).

Επίσης σε βάρος του προμηθευτή που δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προβεί σε: α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας, με προειδοποίηση επιβολής προστίμου, β) επιβολή προστίμου από 500 ευρώ έως 5.000 ευρώ, γ) επιβολή προστίμου από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής. Τα ποσά των προστίμων της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 18α Ν. 146/1914 απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων.

Να σημειωθεί ότι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις προβλέπονται και από το άρθρο 19 του νόμου 4177/2013.

Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι και στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρείται αρχείο σχετικό με την αποδοχή καρτών ως μέσου πληρωμής. Συγκεκριμένα λειτουργεί το Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσου πληρωμής, έχουν καταγγελθεί.

Αθέτηση όρων

Οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν την αθέτηση των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση κ.λπ.). Το εν λόγω αρχείο άρχισε να λειτουργεί το 2006. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων παραμένουν στο αρχείο για 5 χρόνια από την ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά την πάροδο της 5ετίας τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται αυτόματα.

ethnos.gr

Previous Κ. Μίχαλος: Φορολογικά κίνητρα για ηλιοθερμία
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας