Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
trapeza ipirou F356319884

Τράπεζα Ηπείρου: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέα δάνεια μειωμένου επιτοκίου μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, μία εκ των 10 Τραπεζών που επελέγη σαν για συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και είναι άμεσα σε πλήρη ετοιμότητα τόσο για την ενημέρωση των ΜμΕ της Ηπείρου όσο και για την παραλαβή, αξιολόγηση και αποστολή των σχετικών αιτήσεων προς το ΕΤΕΑΝ.

Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υπό τη διαχείριση του ΕΤΕΑΝ.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τον δανεισμό των επιχειρήσεων, λόγω της μόχλευσης με ισόποσους πόρους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, θα ανέλθει σε 384 εκατ.€ Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της Τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, είναι άτοκο.

Συνεπώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο ήμισυ του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση.

Σκοπός δανείου

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), τα οποία καλύπτουν:

i) Δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης) και

ii) Δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

Τα δάνεια αυτά έχουν:

  • ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
  • διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού για την κάλυψη οποιασδήποτε, επενδυτικού χαρακτήρα, δαπάνης και τα χαρακτηριστικά τους είναι:

  • ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000
  • διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Τα δάνεια αφορούν τόσο σε νέα ανεξάρτητα όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης (π.χ. ΕΣΠΑ, Επενδυτικό Νόμο) και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στις δύο κατηγορίες δανείων.

Σημειώνεται, ότι επιλέξιμες θα είναι όλες οι δαπάνες, τα παραστατικά των οποίων έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 (λήξη Α’ φάσης ΤΕΠΙΧ) και μεταγενέστερα και δεν έχουν υλοποιηθεί (εξοφληθεί) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δανειοδότησης στην Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα από τις αρχές Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (Ιούνιος 2018).

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο του αιτουμένου κεφαλαίου θα πρέπει να έχει δεσμευθεί μέσω της υπογραφής δανειακής σύμβασης μέχρι και την 30-6-2018, ενώ οι εκταμιεύσεις για τα κεφάλαια κίνησης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από τις 30-9-2018 και για τα επενδυτικά δάνεια υπάρχει δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων, ανάλογα με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας της περιόδου χάριτος, ωστόσο η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 30-9-2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήματος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν από το Δίκτυο Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τραπέζης Ηπείρου.

Previous ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση χώρων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας