Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
lib logo F1783599563

Τει Θεσσαλίας:επιλογή Αναδόχου για την Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για τις ανάγκες του έργου «Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά (Novel Ceramic Materials)»

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για τις ανάγκες του έργου «Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά (Novel Ceramic Materials)» (κωδ. 11ΣΥΝ_5_757) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» & Περιφερειών σε Μετάβαση – Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4850). Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και για 120 ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϋπολογισμός δαπάνης: 18.500,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%)

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΣΕΕ: Προτάσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας