Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
grupo instrumentos F337491301

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρατηκουστικών οργάνων

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών οργάνων για τις ανάγκες του ερευνητικού εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:

Σύστημα μετρήσεων (τύπου PXI) και αυτοματισμού, υψηλών επιδόσεων έως 6 GHz με ενσωματωμένο ελεγκτή συστήματος, λειτουργία συνθέτη συχνοτήτων και γεννήτριας ψηφιακών RF σημάτων για τις σύγχρονες επικοινωνίες ασύρματων δεδομένων, με συνολικό προϋπολογισμό 19.512,20 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω συστήματος επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 24-05-2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

Σχετικά Αρχεία:

Previous Συμφωνία για το «πακέτο» έμμεσης φορολογίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας