Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
TEI ipeirou F 1470080649

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια συστημάτων ασφαλείας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

 Προϋπολογισμός: 53.629,03 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 66.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

 Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Παρουσίαση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς σε επιχειρηματική αποστολή από την Περιφέρεια της Σαμάρα της Ρωσίας -23 Νοεμβρίου 2016 -Πολιτιστικό & Επιστημονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας